Booking.com

IDENTITEIT
U moet uw bedrijfsnaam vermelden, inclusief de adresgegevens van uw bedrijf en een contactadres voor privacygerelateerde vragen.

DOELEINDEN
Met welk doel worden persoonlijke gegevens verwerkt? Denk dan aan zaken als ‘het uitvoeren van de koopovereenkomst’ of ‘beveiliging en optimalisering van de website’ (bijvoorbeeld het vastleggen van IP-adressen).

GEBRUIK VAN COOKIES
Als uw site cookies gebruikt (wat vrijwel altijd zo is), dan bent u verplicht uit te leggen wat cookies zijn en wat u daarmee doet. Al is het maar mensen ingelogd laten.

NIEUWSBRIEVEN
Als klanten op nieuwsbrieven geplaatst worden, moeten ze daar expliciet toestemming voor gegeven hebben. Ook moet er in elke nieuwsbrief staan hoe men er weer vanaf komt.

INZAGE EN CORRECTIE
Een klant heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan hij verzoeken om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

BEVEILIGING
U moet toelichten welke technische en organisatorische maatregelen u heeft genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bij het plaatsen van bestellingen is het bijvoorbeeld nodig dat u de internetverbinding beveiligt met SSL. Maar denk ook aan wachtwoorden op de database zelf.